Rekisteriseloste

Yrityksen nimi
Fibroc Oy

Y-tunnus
21041901

Osoite
Iskontie 3, 90570 Oulu

Puhelin
045-6991982

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi
Aki Okkonen

Osoite
Iskontie 3 90570 Oulu

Puhelin
045 6991982

Sähköpostiosoite
aki.okkonen@fibroc.fi

3. Rekisterin nimi


Fibroc Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö


Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Fibroc Oy

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen


Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen
tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojaus


Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Fibroc Oy ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä
mukaan.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus


Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty Yrityksen jäsenrekisteriin tai
ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle.